Phái đoàn chùa Điều Ngự thăm & chúc Tết SBTN, SET và trung tâm ASIA

Vào chiều thứ Sáu 3/2/2017, một phái đoàn chùa Điều Ngự do Hoà Thượng Thích Viên Lý làm viện chủ đã đến thăm và chúc Tết ban Giám Đốc cùng toàn thể nhân viên đài SBTN, Trung Tâm Asia và SET. Đồng thời, phái đoàn cũng làm lễ cầu an cho cơ sở và mọi người.