17/12/2018 | 1

Phải chăng có một quan niệm Nhân Quyền khác?

Phải chăng có một quan niệm Nhân Quyền khác?

Vào năm 1948, sáu nhân vật uy tín, khả kính thuộc các lãnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của nhiều quốc gia đã cùng soạn thảo bản văn về Quyền Con Người – Văn bản được hiến chế nên thành Hiến Chương Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc nhằm mục đích bảo vệ Con Người chống lại những hành vi sát hại, bạo hành, giúp con người tồn tại trong một thế giới đầy nguy biến do từ những chế độ xã hội ác độc bất công, thiên nhiên khắc nghiệt. Nay 70 năm đi qua, mục tiêu cao cả kia không những không được thực hiện như mong ước mà Nhân Quyền-Quyền Sống Con Người đã và đang bị xâm phạm bởi những cá nhân, nhóm cá nhân, tổ chức cầm quyền độc tài, bạo ngược.