04/08/2022 | 94

Phá thai và ngừa thai có thể trở thành quyền hiến định tại California

Phá thai và ngừa thai có thể trở thành quyền hiến định tại California

Cử tri California vào tháng 11 sẽ bỏ phiếu xem liệu quyền phá thai có được đưa vào hiến pháp tiểu bang hay không. Nếu họ bỏ phiếu “có” cho Dự luật 1, họ cũng sẽ cho phép quyền ngừa thai vào hiến pháp tiểu bang. Theo CBS News, nếu dự luật này thành công, California sẽ trở thành một trong những tiểu bang đầu tiên tạo ra các quyền hiến định rõ ràng đối với cả việc phá thai và ngừa thai.

Các nhà lập pháp và các nhà hoạt động đằng sau việc sửa đổi hiến pháp cho biết họ hy vọng có thể hoàn thành hai điều: bảo vệ việc phá thai ở California sau khi Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ hủy án lệ Roe v. Wade, và tiên phong trong cuộc chiến quyền sinh sản.

Vào tháng 6, quyết định của Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ trong vụ Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization đã chấm dứt quyền phá thai liên bang và cho phép phía tiểu bang tự quyết định về phá thai. Bên cạnh đó, Thẩm phán Clarence Thomas nói rằng tòa án nên xem xét lại các vụ kiện khác, trong đó có Griswold v. Connecticut đã thiết lập ngừa thai liên bang. Một số dân biểu đảng Dân chủ hiện đang cố gắng hệ thống hóa quyền ngừa trong luật liên bang

. Vào tháng 7, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Right to Contraception Act sẽ cho bệnh nhân quyền tiếp cận và sử dụng các biện pháp ngừa thai. Nhưng dự luật có rất ít cơ hội được thông qua tại Thượng viện Hoa Kỳ, bất chấp sự ủng hộ áp đảo từ phía cử tri. Một cuộc thăm dò quốc gia từ Morning Consult và Politico được thực hiện vào cuối tháng 7 cho thấy 75% cử tri ủng hộ quyền tiếp cận các biện pháp ngừa thai.