Phá chùa và “thành Hồ thất thủ”

Chỉ 30 ngày đi qua, nhưng con đường dẫn vào chùa Liên Trì ở hồi nào, giờ đây đã biến thành ao vũng, nước ngập ngỡ như người ta ngang qua một con suối. Trên đống hoang tàn này từng có một ngôi chùa lặng lẽ như một tiếng nói bất ngôn chi giáo. Thứ ngôn ngữ vô ngôn chỉ trầm tư trong tâm thức rồi cảm nhận được sự thanh thoát. Còn với cộng sản vô thần thì tất cả chỉ có ý nghĩa khi mảnh đất cưỡng chiếm này sẽ được bán lại với giá hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng dẫu giờ đây chỉ còn là đống gạch vụn, song điểm canh của mật vụ lập trước cổng chùa Liên Trì suốt mấy mươi năm qua, đến nay vẫn tiếp tục còn đó với những nhân viên mật vụ đe dọa bất kỳ ai lai vãng.