Phản ứng của cộng đồng người Việt về bảng Black Lives Matter tại Houston

Vào lúc 9 giờ sáng ngày thứ Bảy 11 tháng 7, 2020, tại khu vực Baby”s Club nơi đặt billboard BLM, cộng đồng người Việt tại Houston đã có một diễn đàn tự do để lấy ý kiến của đồng hương về sự việc bảng quảng cáo Black Lives Matter ngay trên đường Bellaire là khu buôn bán, sinh hoạt của cộng đồng người Việt đã gây nhiều sự quan tâm và tranh cãi trong cộng đồng người Việt. Nhưng sự việc đã thay đổi sau khi chủ nhân của khu parking có tấm bảng Black Lives Matter đã lo ngại về sự tụ tập tại đây sẽ gây ảnh hưởng không khả quan đến các cơ sở thương mại trong khu vực này, nên buổi diễn đàn đã bị hủy bỏ. Tuy thông báo hủy bỏ buổi diễn đàn vào sáng thứ Bảy, nhưng chúng tôi vẫn thấy có khoảng trên 20 đồng hương và một số cộng đồng bạn đã có mặt tại khu vực đặt bảng BLM, sau đây xin mời quý vị xem một vài hình ảnh cũng như một vài ý kiến phản đối và không phản đối của đồng hương tại Houston về sự việc này.