27/01/2014 | 0

Pennsylvania: Một Dân Biểu Bị Bắt

Pennsylvania: Một Dân Biểu Bị Bắt

Philadelphia, Pennsylvania (CBS)
Văn phòng biện lý Philadelphia công bố bắt giữ một dân biểu tiểu bang Pennsylvania.
Tại một cuộc họp báo vào chiều nay, biện lý Seth Williams thông báo vụ bắt giữ nhưng không nêu danh tánh của vị dân biểu.
Tuy nhiên, ông xuất hiện cùng với các thành viên của đội điều tra đặc biệt và lực lượng chống tham nhũng, những người giúp ông thực hiện cuộc điều tra trên phạm vi rộng vào cơ quan Lập Pháp, bắt đầu từ năm 2007.
Đa số các dân biểu tiểu bang tại Philadelphia đều là thành viên của đảng Dân Chủ.
Các nhà lãnh đạo của ủy ban Dân Chủ Hạ Viện tiểu bang chưa đưa ra bất kỳ bình luận gì.
Minh Hằng