13/10/2016 | 0

Pennsylvania: Hillary Clinton dẫn trước Trump 9 điểm

Pennsylvania: Hillary Clinton dẫn trước Trump 9 điểm

Philadelphia, Pennsylvania. (CBS) – Kết quả thăm dò của Bloomberg Politics được công bố sáng nay, cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump 9 điểm tại tiểu bang quan trọng Pennsylvania.

Theo Bloomberg Politics, ông Trump bị mất sự ủng hộ của một số lượng lớn cử tri, sau khi video dâm tục 2005 được công bố vào tuần trước. Người dân tiểu bang nghiêng sang bà Clinton với tỷ lệ 51%, số còn lại vẫn ủng hộ ông Trump là 42%. Còn nếu tính luôn ứng cử viên của đảng thứ ba, bà Clinton vẫn dẫn trước 9 điểm, với tỷ lệ 48% trên 39%. Ứng cử viên Gary Johnson đảng Tự Do được 6%. Ứng cử viên Jill Stein đảng Xanh được 4%.

Không chỉ chiến thắng ở các khu vực thành phố, bà Clinton còn mở rộng sự ủng hộ ở các quận nông thôn. Tại Buck County, Montgomery County, Chester County và Delaware County, những nơi có lịch sử lâu đời ủng hộ đảng Cộng Hòa, bà Clinton vẫn dẫn trước ông Trump 28 điểm. Thăm dò của Bloomberg Politics cho thấy dường như cử tri Cộng Hòa trên cả tiểu bang đều có phản ứng tiêu cực trước đoạn video 2005. 60% nam giới trả lời họ cảm thấy khó chịu, 24% nam giới thú nhận thỉnh thoảng cũng nói như vậy. 69% phụ nữ nói họ cảm thấy khó chịu.

Sau đó ông Trump xin lỗi và viện cớ rằng đó chỉ là lời lẽ tán gẫu giữa cánh đàn ông, nhưng nhiều người bác bỏ cách giải thích đó. (Mai Đức)