05/06/2016 | 0

Paul Ryan giới thiệu chương trình nghị sự đảng Cộng Hòa

Paul Ryan giới thiệu chương trình nghị sự đảng Cộng Hòa

Washington, DC. (CBS) – Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan giới thiệu chương trình nghị sự của đảng Cộng Hòa trong bài diễn văn hàng tuần.

Ông gọi tầm nhìn của đảng Cộng Hòa là một con đường tốt hơn. Ông Ryan nói tham vọng của đảng là một nước Mỹ tự tin, nơi mọi người có cơ hội bước vào đời và thành công bất kể họ bắt đầu cuộc sống ở đâu. Kế hoạch bao gồm 6 lãnh vực chính sách mà đảng Cộng Hòa muốn giải quyết, bao gồm chăm sóc sức khỏe, an ninh quốc gia, nghèo đói, cải tổ thuế, cắt giảm các qui định liên bang và khôi phục sức mạnh của Hiến Pháp.

Tuy nhiên ông Ryan cũng kêu gọi các cử tri Mỹ không chấp nhận sự tức giận gây chia rẽ. Chỉ một ngày sau khi tuyên bố ủng hộ ông Donald Trump, vị dân biểu tiểu bang Wisconsin nói, tất cả mọi người, không chỉ chính phủ, nên đóng vai trò lớn hơn trong cuộc sống của họ. Đó là lý do tại sao lựa chọn rõ ràng rất quan trọng.

Tuy nhiên để hành động đúng đắn, mọi người cần nâng cao tầm nhìn. Cần phải táo bạo. Đây là cơ hội để giúp mọi người xích lại gần nhau hơn và trở thành một phần của điều to lớn hơn, một nước Mỹ toàn diện hơn, truyền cảm hơn và tự tin hơn. Đó là con đường tốt hơn. (Nguyên Trân)