21/10/2015 | 0

Paul Ryan đưa điều kiện trước khi tranh cử chức Chủ tịch Hạ Viện

Paul Ryan đưa điều kiện trước khi tranh cử chức Chủ tịch Hạ Viện

Washington, DC. (Reuters) – Dân biểu Paul Ryan đưa ra một loạt các điều kiện, trước khi ra tranh cử chức Chủ tịch Hạ Viện nhằm thay thế John Boehner tuyên bố nghỉ hưu.

Sau một tuần ẩn dật ở tiểu bang quê nhà Wisconsin, trong cuộc họp Quốc Hội hôm thứ Ba, cựu ứng cử viên phó tổng thống Cộng Hòa nói với các đồng nghiệp rằng ông sẵn sàng tuyên bố tranh cử. Nhưng ông chỉ làm vậy nếu nhận được thông điệp rõ ràng từ đảng Cộng Hòa, đang bị chia rẽ tại Hạ Viện, rằng họ ủng hộ ông 100% và thông điệp này phải đưa ra vào cuối tuần. Ông nói với họ rằng một chủ tịch Hạ Viện chỉ có thể thành công nếu được tất cả mọi người thống nhất ủng hộ, không tìm cách chỉ trích sau lưng. Nếu điều kiện này không được đáp ứng, ông sẽ vui vẻ bước ra khỏi cuộc tranh cử.

Đầu tháng này, lãnh đạo Đa số Hạ Viện Kevin McCarthy tuyên bố rút lui với lý do ông không nhận được sự ủng hộ thống nhất. Trong nội bộ có một nhóm nhỏ những người bảo thủ hữu khuynh thường xuyên lên tiếng chống đối ông. Ngoài ra ông Ryan còn đưa ra một số điều kiện khác có thể chọc giận nhóm bảo thủ nổi loạn. Ông muốn Hạ Viện thay đổi một số quy định, trong đó xóa bỏ việc thành viên Quốc Hội có quyền bỏ phiếu để loại bỏ Chủ tịch Hạ Viện. Đây là điều từng xảy ra với ông Boehner trong nhiều tuần, trước khi ông tuyên bố từ chức. (Mai Đức)