07/12/2016 | 0

Paul Ryan có kế hoạch thay đổi Medicare tương tự Obamacare

Paul Ryan có kế hoạch thay đổi Medicare tương tự Obamacare

Washington DC. (Reuters) – Tổng thống đắc cử Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan đồng ý rằng việc bãi bỏ Obamacare, thay thế bằng hệ thống bảo hiểm y tế khác là một ưu tiên hàng đầu.

Tuy nhiên họ không đồng ý rằng việc sửa chữa Medicare sẽ là một phần của kế hoạch. Medicare là hệ thống y tế của chính phủ dành cho người từ 65 trở lên, và người khuyết tật. Trong thời gian tranh cử, ông Trump không nói nhiều về Medicare, cũng không cam kết sẽ cắt giảm chương trình này. Trái lại, ông Ryan đặt Medicare vào tầm nhắm. Trong buổi phỏng vấn với Fox News, ông Ryan nói vì Obamacare mà Medicare sẽ bị phá vỡ. Nếu muốn thay thế Obamacare, chính phủ phải quan tâm tới Medicare.  Nhưng thực chất thì ngược lại, chính Obamacare đã giúp và kéo dài đời sống của Medicare. Kế hoạch của ông Ryan là thiết lập trang web Trao-đổi-Medicare và trang web này cũng không khác gì trang web đang bán các bảo hiểm của chương trình Obamacare. Công ty bảo hiểm tư nhân sẽ vào trang web này, cạnh tranh và thu hút khách hàng đang sử dụng Medicare truyền thống của chính phủ. Trong khi đó trang web Trao-đổi-Obamacare chỉ bán kế hoạch bảo hiểm của công ty tư nhân.

Với Ryan-Medicare, khách hàng sẽ nhận được sự trợ giúp về bảo phí của chính phủ, trả tiền cho chương trình bảo hiểm của họ. Sự trợ giúp có liên quan tới thu nhập của khách hàng. Nếu thu nhập càng thấp, khách hàng càng được nhiều trợ giúp. Nếu khách hàng bệnh nặng hơn, sự trợ giúp càng cao để bảo đảm khách hàng nhận được bảo hiểm. Kế hoạch sẽ bắt đầu vào năm 2024.  Nếu những ai hiện nay 57 tuổi thì sẽ đối diện với sự thay đổi này vào năm 2024.

Tuy nhiên, nhiều dân biểu và thượng nghị sĩ lo lắng rằng những người già và khuyết tật làm thế nào có khả năng lựa và mua cho mình một chương trình y tế thích hợp trên trang mạng của Ryan-Medicare. (Mai Đức)