13/07/2016 | 1

Paul Ryan bình luận phó tướng của Donald Trump

Paul Ryan bình luận phó tướng của Donald Trump

New York, New York. (CBS) – Theo CBS News, ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump sẽ công bố danh tính phó tướng của ông vào ngày thứ Sáu.

Nhân dịp này CBS News cũng phỏng vấn Chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan về sự kiện trên, sẽ được CNN và người dẫn chương trình Jake Tapper thực hiện. Ông Paul Ryan cho biết ông rất hồi hộp chờ đợi nghe tên một người, sẽ sát cánh cùng ông Trump trong 4 tháng vận động trước ngày tổng tuyển cử. Ông hy vọng đó sẽ là một người rất bảo thủ, và bảo thủ một cách chân chính. Một người mà khi nghe nhắc tới tên, đảng Cộng Hòa bảo thủ cảm thấy an lòng, vì họ tin rằng người đó sẽ phục vụ dân chúng Hoa Kỳ theo đúng các nguyên tắc bảo thủ, chứ không phải chỉ trong giai đoạn tranh cử. Ông hy vọng đó là một người luôn áp dụng nguyên tắc bảo thủ vào cuộc sống.

Khi được hỏi về ứng cử viên Donald Trump, Chủ tịch Hạ Viện trả lời rằng nhà tỷ phú chưa từng hoạt động chính trị, nói một cách nôm na là một kẻ ngoại đạo đối với chính trường. Tuy nhiên sau hơn một năm vận động tranh cử, ông Trump bắt đầu quen thuộc với những khuôn mặt và bắt đầu có những quan điểm đúng đắn. Điều quan trọng nhất hiện nay là ông Trump bắt đầu suy nghĩ như một người Cộng Hòa.

Theo Chủ tịch Hạ Viện, nếu đảng Cộng Hòa chiến thắng, đó là nhờ họ biết đoàn kết và thống nhất theo các nguyên tắc bảo thủ. (Mai Đức)