24/08/2017 | 0

Paul Ryan bác bỏ lời đe dọa “đóng cửa chính phủ” của tổng thống Trump

Paul Ryan bác bỏ lời đe dọa “đóng cửa chính phủ” của tổng thống Trump

Hillsboro, Oregon. (CBS) – Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc đóng cửa chính phủ, nếu không nhận được tài trợ bức tường biên giới.

Tại buổi họp báo ở Hillsboro, Oregon, Chủ Tịch Hạ Viện nói việc đóng cửa chính phủ là không cần thiết, không ai muốn nhìn thấy chính phủ đóng cửa, kể cả Hạ Viện. Ông Ryan thừa nhận Quốc Hội cần có thêm thời gian để hoàn tất tiến trình phân bổ ngân sách, đặc biệt là ở Thượng viện.

Chủ Tịch Hạ Viện đưa ra ý kiến trên, sau khi tổng thống Trump cam kết với người ủng hộ ở Phoenix bức tường biên giới sẽ được xây dựng, và đe dọa sẵn sàng đóng cửa chính phủ.

Hôm qua 23/08, Lãnh Đạo Thiểu Số Hạ Viện Nancy Pelosi nói rằng đảng Cộng Hòa không có lý do gì buộc chính phủ phải đóng cửa, vì điều đó là vô lý và phá hoại. Quốc Hội phải thông qua một dự luật tài chính mới của chính phủ vào ngày 30 tháng 9, nếu không muốn chính phủ đóng cửa vào ngày 1 tháng 10. Đó là ngày bắt đầu cho năm tài chính 2018.

Trong những năm trước, vì Quốc Hội bị giới hạn về thời gian trong tháng 9, các nhà lập pháp buộc phải thông qua một nghị quyết tiếp tục – gọi tắt là CR – để duy trì sự hoạt động của chính phủ trong vài tháng. Chuyên gia ngân sách và phụ tá Quốc Hội mong muốn Quốc Hội cũng áp dụng mô hình tương tự trong năm nay, đẩy cuộc tranh luận về ngân sách năm 2018 vào tháng 12. (Mai Đức)