Paris biểu tình phản đối Nguyễn thị Kim Ngân đến Pháp

Nhân diễn đàn “Người Việt Người Việt có tầm ảnh hưởng toàn cầu” do CSVN tổ chức. Chủ tịch quốc hội csvn, bà Nguyễn thị Kim Ngân đã đến Paris gặp gỡ một số doanh nhân và Quốc hội Pháp. Tập thể người Việt tại Paris và vùng phụ cận đã rầm rộ biểu tình ở 3 địa điểm khác nhau mà bà Ngân đến để phản đối sự hiện diện của bà này trên xứ sở tự do.