Orlando đồng hành cùng đồng bào quốc nội tổng biểu tình 5/3

Chúa nhật ngày 5 tháng 3 năm 2017, Tập Thể Chiến Sĩ VNCH vùng Đông Nam Hoa Kỳ phối hợp với CĐVN Trung Tâm Florida đáp ứng lời kêu gọi LM Nguyễn Văn Lý ủng hộ Tổng Biểu Tình trên toàn Quốc Việt Nam ngày 5 tháng 3 năm 2017. Mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh sau đây.