02/05/2016 | 1

Orange County chi 7 triệu giúp người vô gia cư

Orange County chi 7 triệu giúp người vô gia cư

Tin tổng hợp. (CBS) – Một phúc trình được công bố trong ngày hôm nay cho biết, Orange County đã chi tiền để thực hiện một chương trình giảm thiểu số người sống lang thang không nhà.

Tuy nhiên, liền sau đó thì người ta cũng đồng thời khám phá ra rằng khoảng một nửa số tiền này không hề giúp ích gì cho người vô gia cư. Theo phúc trình này, Orange County đã chi 7 triệu 700 ngàn Mỹ kim cho chương trình giảm thiểu số người lang thang không nhà. Thị trưởng Teresa Jacobs của Orange County nói rằng, số tiền đầu tư này được chi ra hàng năm để giúp những người đang cần được giúp đỡ tại cộng đồng. Tuy nhiên, theo phúc trình này thì gần một nửa số tiền trên, tức là khoảng 3 triệu 4 trăm ngàn Mỹ kim không giúp gì trong việc làm giảm số người vô gia cư.

Kết quả của cuộc kiểm toán cho thấy chương trình không theo dõi được tất cả những điều đã xảy ra ở người nhận được những đồng tiền giúp đỡ. Phúc trình này cũng cho rằng, Orange County cần phải chú trọng đến việc trợ cấp nhà và thực hiện những giải pháp thường xuyên giúp đỡ những người đang cần sự trợ giúp cần thiết. (Song Châu)