18/08/2015 | 0

Ông Walker đề nghị thay Obamacare bằng tín dụng thuế

Ông Walker đề nghị thay Obamacare bằng tín dụng thuế

Washington, DC. (CBS) – Thống Đốc tiểu bang Wisconsin Scott Walker hôm Thứ Ba trở thành một trong những ứng cử viên đầu tiên của đảng Cộng Hòa nêu chi tiết kế hoạch chăm sóc y tế, dựa nhiều vào tín dụng thuế, mà ông sẽ sử dụng để thay thế chương trình Obamacare.

Nói chuyện tại Minnesota, ông Walker nêu chi tiết Kế Hoạch Tự Do Bệnh Nhân Một Ngày, hứa hẹn bãi bỏ hoàn toàn Obamacare, trao quyền nhiều hơn cho các tiểu bang, đổi mới và ổn định tài chánh. Ông Walker tuyên bố nếu đắc cử, ông sẽ đạt được bước đầu tiên là bãi bỏ hoàn toàn chương trình Obamacae bằng cách buộc Quốc Hội sống theo cùng qui định Obamacare như mọi người dân Hoa Kỳ khác, đồng thời ban hành lệnh hành pháp để bãi bỏ thỏa thuận cho phép các nhà lập pháp tránh sử dụng chương trình.

Tuy nhiên, một sử đổi của đạo luật Chăm Sóc Sức Khỏe Với Giá Phải Chăng, hay thường được gọi là Obamacare, được thông qua vào năm 2010, yêu cầu các nhà lập pháp và một số nhân viên của họ mua bảo hiểm y tế thông qua thị trường trao đổi ở DC nếu họ muốn được nhận trợ cấp. Thượng Nghị sĩ Chuck Grassley, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Iowa, người đứng đằng sau sửa đổi cho rằng các thành viên của Quốc Hội cần phải tham gia vào thị trường trao đổi để cũng phải vượt qua mọi trở ngại giống như mọi công dân khác. (Nguyên Trân)