04/10/2022 | 38

ÔNG TRUMP YÊU CẦU TỐI CAO PHÁP VIỆN CAN THIỆP VÀO VỤ BỘ TƯ PHÁP XEM XÉT HỒ SƠ THU GIỮ TỪ CĂN NHÀ MAR-A-LAGO CỦA ÔNG

ÔNG TRUMP YÊU CẦU TỐI CAO PHÁP VIỆN CAN THIỆP VÀO VỤ BỘ TƯ PHÁP XEM XÉT HỒ SƠ THU GIỮ TỪ CĂN NHÀ MAR-A-LAGO CỦA ÔNG

Cựu Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu tối cao pháp viện can thiệp vào cuộc tranh chấp về các tài liệu được đánh dấu là mật mà FBI thu giữ từ nhà nghỉ mát Mar-a-Lago của ông vào mùa hè này.  Yêu cầu khẩn cấp của ông Trump với tối cao pháp viện là ví dụ mới nhất về việc cựu Tổng thống tìm cách lôi kéo các thẩm phán tham gia vào các cuộc điều tra vướng vào ông – vào thời điểm mà tính chính danh của tối cao pháp viện trong các vụ án bùng nổ về mặt chính trị đang bị giám sát chặt chẽ. Ông Trump đặc biệt yêu cầu tòa án bảo đảm rằng hơn 100 tài liệu được đánh dấu là mật phải là một phần trong tiến trình xem xét của thẩm phán giám sát đặc biệt. Yêu cầu, nếu được chấp thuận, có thể củng cố nỗ lực của cựu Tổng thống nhằm thách thức việc khám xét tại tòa án và yêu cầu trả lại các tài liệu cho ông. Đơn khẩn cấp của ông Trump lên tối cao pháp viện được đưa ra sau khi Tòa kháng án số 11 đứng về phía Bộ Tư pháp và nói rằng cuộc điều tra hình sự của bộ đối với các tài liệu được đánh dấu mật có thể tiếp tục. Việc sử dụng hồ sơ của cuộc điều tra đã bị thẩm phán Aileen Cannon ở Florida tạm dừng, người đã chấp thuận yêu cầu của ông Trump về việc bên thứ ba xem xét các tài liệu thu được trong cuộc tìm kiếm ở Mar-a-Lago.