15/08/2023 | 6

Ông Trump và 18 người bị truy tố ‘tội phạm có tổ chức’ tại Georgia | SBTN Morning