25/08/2023 | 50

Ông Trump trở thành lãnh đạo Mỹ đầu tiên bước vào nhà tù và bị chụp hình mugshot