ADS
24/01/2017 | 0

Ông Trump thúc đẩy xây dựng đường dẫn dầu Keystone, Dakota

Washington, DC. (Reuters) – Tổng Thống Donald Trump ký lệnh hành pháp để thúc đẩy dự án đường dẫn dầu Keystone XL và Dakota Access.

Ông ra lệnh rằng các đường ống được xây dựng tại Hoa Kỳ phải sử dụng thép của Mỹ. Ông Trump cũng ký lệnh để đẩy nhanh việc đánh giá môi trường và chuẩn thuận các dự án hạ tầng cơ sở được ưu tiên cao, mà ông hy vọng thực hiện để tái xây dựng phi trường và cầu đường tại Hoa Kỳ.

Ông Trump nói với các phóng viên rằng ông sẽ tái đàm phán một số điều khoản của dự án Keystone XL. Theo ông, dự án sẽ tạo ra khoảng 28,000 việc làm xây dựng. Ông cũng tuyên bố sẽ tái đàm phán điều kiện và điều khoản của đường ống dẫn dầu Dakota. Ông cho rằng sắc lệnh của ông đối với các đường ống dẫn dầu sẽ tạo việc làm cho rất nhiều thợ thép.

Ông khẳng định nếu xây dựng các đường ống dẫn dầu tại Hoa Kỳ, đường ống cần phải được chế tạo tại Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)

Bài Liên Hệ