22/01/2017 | 2

Ông Trump sẽ không công bố hồ sơ thuế

Ông Trump sẽ không công bố hồ sơ thuế

ảnh: WhiteHouse.gov

Washington, D.C.  — Bà Kellyanne Conway, một phụ tá cao cấp của Tổng thống Donald Trump, nói hôm Chủ Nhật rằng ông Trump không dự tính công bố hồ sơ bồi hoàn thuế của mình.

Trước đây trong cuộc tranh cử, ông Trump từng hứa sẽ công bố hồ sơ thuế sau khi một cuộc kiểm toán hoàn tất. Xuất hiện trên chương trình “This Week” của đài ABC, bà Conway giải thích rằng người dân Hoa Kỳ không quan tâm. Bà nói người dân đã bỏ phiếu cho ông Trump, và hầu hết người Mỹ quan tâm đến hồ sơ thuế của mình sẽ như thế nào trong khi Tổng thống Trump đang nắm quyền, thay vì hồ sơ thuế của ông Trump như thế nào.

Các tổng thống Hoa Kỳ không buộc phải công bố hồ sơ khai thuế, nhưng các tổng thống từ ông Richard Nixon trở đi đều tự nguyện công bố hồ sơ thuế. Cho đến sáng Chủ Nhật, một thỉnh nguyện thư trên trang mạng của Tòa Bạch Ốc yêu cầu ông Trump công bố hồ sơ thuế ngay lập tức đã nhận được hơn 200,000 chữ ký. Dưới thời Tổng thống Barack Obama, Tòa Bạch Ốc phải trả lời bất cứ thỉnh nguyện thư nào nhận được hơn 100,000 chữ ký trên mạng.

Ngay trong ngày đầu tiên được đăng tải trên mạng, thỉnh nguyện thư đã vượt mốc 100,000 chữ ký, đủ để đòi hỏi Tòa Bạch Ốc phải trả lời. Thỉnh nguyện thư nói những mối xung đột kinh tế chưa có tiền lệ của chính quyền này cần phải được minh bạch trước mắt người dân Mỹ. (Huy Lam)