06/02/2017 | 0

Ông Trump nói kế hoạch thay thế Obamacare có thể kéo dài đến sang năm

Ông Trump nói kế hoạch thay thế Obamacare có thể kéo dài đến sang năm

Tin Washington DC. (CBS) – Tổng thống Donald Trump cho biết kế hoạch thay thế Obamacare của chính phủ ông có thể kéo dài đến sang năm.

Trong chương trình phỏng vấn của Bill O’Reilly Fox News, khi được hỏi liệu người Mỹ có thể hy vọng nhận được kế hoạch thay thế Obamacare trong năm 2017 không, ông Trump trả lời mơ hồ rằng kế hoạch vẫn đang trong tiến trình thực hiện, và có thể phải lấn sang năm tới mới hoàn tất. Ông Trump nói việc thay thế Obamacare rất phức tạp, nhưng kêu gọi người Mỹ nhớ rằng Obamacare là một thảm họa. Vì Obamacare không hoạt động tốt nên chính phủ ông phải thiết kế một chương trình tốt hơn.

Trong tháng Giêng, ông Trump ký sắc lệnh nhằm giảm thiểu hành động được-gọi-là “gánh nặng pháp lý và kinh tế không chính đáng” của Obamacare. Dù sắc lệnh không đưa ra yêu cầu cụ thể nào, nhưng buộc Bộ Y tế phải hành động để giảm bớt quy định của Obamacare.

Tuy nhiên trong vài tuần qua, một số thành viên Cộng Hòa – những người ủng hộ viêc xóa bỏ Obamacare – đưa ra một dấu hiệu cởi mở hơn. Đó là sửa chữa một số phần của Obamacare trước khi xóa bỏ hoàn toàn. Tuần trước, Thượng nghị sĩ Lamar Alexander ra điều trần trước ủy ban Sức khỏe, Giáo dục, Lao động và Hưu trí, nói rằng ông nhìn thấy Obamacare là chiếc cầu đang sụp đổ.

Theo số liệu của văn phòng Ngân sách Quốc Hội phi đảng phái, nếu không có kế hoạch thay thế, việc bãi bỏ Obamacare có thể đẩy 30 triệu người Mỹ vào chỗ không có bảo hiểm sức khỏe. Nghĩa là quay trở lại từ thời điểm ban đầu trước năm 2010, khi nước Mỹ có 40 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe. (Mai Đức)

TAGS: obamacare