12/05/2023 | 6

Ông Trump lại gọi phóng viên CNN là ‘ghê tởm’ | SBTN Morning

Ông Trump lại gọi phóng viên CNN là ‘ghê tởm’ | SBTN Morning