23/01/2017 | 0

Ông Trump ký sắc lệnh khôi phục lại chính sách Mexico City

Ông Trump ký sắc lệnh khôi phục lại chính sách Mexico City

Washington DC. (CBS) – Một trong 3 sắc lệnh mà tổng thống Donald Trump ký vào sáng hôm nay 23 tháng 1, là lệnh khôi phục lại chính sách Mexico City, cấm các tổ chức phi chính phủ nhận tài trợ của liên bang rồi cung cấp tiền cho chương trình phá thai.

Chính sách Mexico City được cố tổng thống Ronald Reagan công bố vào năm 1984, trong đó yêu cầu các tổ chức phi chính phủ phải đồng ý một điều kiện duy nhất nếu muốn nhận tiền tài trợ của liên bang. Điều kiện đó là họ không thực hiện cũng không quảng bá việc phá thai như một biện pháp kế hoạch gia đình tại những nước khác. Chính sách này được đặt theo tên một thành phố mà Liên Hiệp Quốc gọi là đang bị nạn nhân mãn vào lúc đó.

Nhóm ủng hộ phá thai phản đối và tổng thống Dân Chủ Bill Clinton xóa bỏ chính sách Mexico City sau khi ông nhậm chức, cho rằng điều kiện này không có cơ sở. 8 năm sau, tổng thống Cộng Hòa George W. Bush nhậm chức và ông khôi phục lại chính sách Mexico City vì cho rằng không nên sử dụng tiền thuế của người Mỹ vào việc phá thai hoặc quảng bá cho việc phá thai, ở trong nước lẫn ở ngoại quốc. 8 năm sau, tổng thống Dân Chủ Obama nhậm chức và xóa bỏ chính sách này. Chính phủ của ông Obama tiếp tục tài trợ cho những chương trình kế hoạch gia đình, đặc biệt là cho tổ chức phi chính phủ ở ngoại quốc.

Ông Clinton và ông Bush ký sắc lệnh về chính sách Mexico City ngày 22 tháng Giêng. Ông Obama và ông Trump ký sắc lệnh về chính sách Mexico City ngày 23 tháng Giêng. (Mai Đức)