19/01/2017 | 1

Ông Trump giữ lại 50 nhân viên liên bang quan trọng

Ông Trump giữ lại 50 nhân viên liên bang quan trọng

Washington, DC. (Reuters) – Tổng thống đắc cử Donald Trump đề nghị 50 viên chức quan trọng trong chính phủ ở lại, bao gồm Thứ Trưởng Quốc Phòng Robert Work và ông Brett McGurk, đại sứ Hoa Kỳ về chống phiến quân Quốc Gia hồi Giáo.

Ông Sean Spicer, phát ngôn viên của ông Trump cho biết trong một cuộc họp báo rằng giám đốc cơ quan Phòng Chống Ma Túy Chuck Rosenberg, giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia Tom Shannon và ông Adam Szubin, quyền thứ trưởng bộ Tài Chính, phụ trách về tình báo tài chính và khủng bố, cũng nằm trong số những người được đề nghị ở lại. Ông Spicer cũng cáo buộc các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ thực hiện chiến thuật trì hoãn để làm chậm lại tiến trình xác nhận các thành viên trong nội các của vị tổng thống thuộc đảng Cộng Hòa.

Ngoài ra, ông Spicer lưu ý rằng tổng thống đắc cử đang thực hiện những sửa đổi cuối cùng cho bài diễn văn nhậm chức của mình, bày tỏ châm thành về tầm nhìn của ông đối với quốc gia. Theo ông Spicer, tổng thống đắc cử sẽ thảo luận về những thách thức mà tầng lớp trung lưu phải đối mặt.

Sau khi tuyên thệ nhậm chức vào ngày mai, ông Trump trở thành vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)