25/08/2016 | 1

Ông Trump gặp gỡ người thiểu số thuộc Đảng Cộng Hoà

Ông Trump gặp gỡ người thiểu số thuộc Đảng Cộng Hoà

New York, New York. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa Donald Trump gặp gỡ người thiểu số thuộc đảng Cộng Hòa tại New York vào ngày hôm nay.

Ông tuyên bố đối thủ của ông là bà Hillary Clinton và đảng Dân Chủ bỏ rơi người Mỹ gốc Phi Châu. Ông Trump nói đảng Dân Chủ làm rất ít cho người Mỹ gốc Phi Châu. Họ không được tôn trọng.

Ông quan tâm tới dân số gốc Phi Châu tại Hoa Kỳ và họ đóng vai trò quan trọng trong các bài diễn văn của ông và trong suốt quá trình. Họ có ảnh hưởng vô cùng to lớn. Cho tới nay, ông Trump bị các nhóm thiểu số chỉ trích nặng nề trong chiến dịch vận động vì các đề nghị về di dân, bao gồm trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp, xây tường dọc biên giới Mexico và cấm người Hồi Giáo vào Hoa Kỳ để củng cố an ninh quốc gia.

Tham gia cuộc gặp gỡ còn có giám đốc điều hành ủy ban vận động Steve Bannon, quản trị chiến dịch Kellyanne Conway, giám đốc chương trình lãnh đạo đảng Cộng Hòa tiểu bang New York, ông Pierry Benjamin, bá sĩ và cựu ứng cử viên Ben Carson, mục sư Mark Burns và nhiều người khác. Trước cuộc họp mặt, ông Burns cho biết người thiểu số Mỹ là ưu tiên hàng đầu đối với ông Trump. (Nguyên Trân)