Home Tin Tức Hoa Kỳ Ông Trump đối mặt với ngành công nghiệp dầu mỏ đang chao đảo

Ông Trump đối mặt với ngành công nghiệp dầu mỏ đang chao đảo

Ông Trump đối mặt với ngành công nghiệp dầu mỏ đang chao đảo

New York, New York. (Reuters) – Chính phủ Obama ký vào kế hoạch cuối cùng, gia hạn sử dụng nhiên liệu tái tạo ở Hoa Kỳ, khiến ngành công nghiệp dầu mỏ ngày càng chao đảo hơn trong khi chờ đợi ông Trump tuyên thệ nhậm chức.

Chương trình Tiêu chuẩn Nhiên liệu Tái tạo FRS được Tổng thống George W. Bush ký thành luật, là một trong những chính sách năng lượng gây tranh cãi nhất ở Hoa Kỳ. Chính sách này đòi hỏi công ty năng lượng pha trộn ethanol và diesel sinh học vào xăng và diesel, nhằm cắt giảm khí thải nhà kính, giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ vào việc nhập cảng dầu mỏ, thúc đẩy nền kinh tế nông thôn để cung cấp mùa màng cho nhiên liệu sinh học. Chương trình này khiến ông Trump đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan: nên ủng hộ Dầu hay nên ủng hộ Bắp. Ngành nông nghiệp vận động hành lang, yêu cầu chấm dứt việc pha trộn vào nhiên liệu động cơ.

Trong khi đó ngành công nghiệp dầu lập luận rằng chương trình này giảm phí thành phẩm. Việc cân bằng lợi ích giữa ngành dầu mỏ và ngành nông nghiệp là một thách thức đối với ông Trump sau ngày nhậm chức. Ông từng hứa sẽ cắt giảm các quy định về ngành công nghiệp dầu, đồng thời cũng được người ủng hộ nhiên liệu sinh học nhắc nhở về tầm quan trọng của chương trình American Midwest, là khu vực có cử tri ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất. Hiện nay nhóm chuyển tiếp của ông Trump chưa có câu trả lời cho những câu hỏi trên. (Mai Đức)