27/04/2016 | 0

Ông Trump đọc diễn văn về chính sách đối ngoại

Ông Trump đọc diễn văn về chính sách đối ngoại

Washington, DC. (Reuters) – Ứng cử viên hàng đầu của đảng Cộng Hòa Donald Trump tuyên bố nếu đắc cử tổng thống vào tháng 11, ông sẽ thay đổi hoàn toàn chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ. Ông sẽ thay thế bằng một chính sách mới, tập trung không nhượng bộ vào những gì tốt nhất cho Hoa Kỳ.

Trong bài diễn văn quan trọng tại thủ đô Washington, ông Trump cho biết các vấn đề hiện nay tại Trung Đông phát triển từ khái niệm sai lầm rằng Hoa Kỳ có thể áp đặt nền dân chủ tại các quốc gia.

Theo ông Trump, Hoa Kỳ mắc sai lầm tại Iraq, Ai Cập, cho tới Libya rồi Syria. Những sai lầm đó đẩy khu vực vào tình trạng hỗn loạn, tạo không gian cần thiết cho phiến quân Quốc Gia Hồi Giáo phát triển và thịnh vượng. Tất cả bắt đầu từ ý tưởng nguy hiểm rằng Hoa Kỳ có thể tạo ra nền dân chủ Tây phương tại các quốc gia không có kinh nghiệm hay quan tâm tới việc trở thành một nền dân chủ Tây phương.

Ông Trump đưa ra nhận xét trên một ngày sau các chiến thắng tại 5 tiểu bang Đông Bắc, giúp ông tiến gần hơn tới việc trở thành ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa trong cuộc tổng tuyển cử ngày 8 tháng 11. (Nguyên Trân)