01/02/2017 | 0

Ông Trump đề cử thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện

Ông Trump đề cử thẩm phán bảo thủ Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện

Washington DC. (Reuters) -Tổng thống Donald Trump đề cử thẩm phán Neil Gorsuch 49 tuổi, lấp chiếc ghế trống ở Tối cao Pháp viện, nhằm khôi phục thế đa số bảo thủ tại cơ quan này.

Sự hiện diện của ông sẽ giúp đảng Cộng Hòa mạnh mẽ hơn trong những vấn đề gây chia rẽ như phá thai, kiểm soát súng, án tử hình và tự do tín ngưỡng. Là thẩm phán tòa phúc thẩm Colorado, ông Gorsuch sẽ đối mặt với trận chiến xác nhận tại Thượng Viện, sau khi đảng Cộng Hòa từ chối xem xét đề cử của tổng thống Obama vào năm ngoái. Ông Gorsuch là ứng cử viên trẻ nhất của tòa án cao nhất trong hơn một phần tư thế kỷ, và ông có thể gây ảnh hưởng tới phán quyết của tòa án trong nhiều thập niên tới.

Ông Gorsuch là thẩm phán tòa phúc thẩm ở thành phố Denver. Năm 2006, ông được tổng thống George W. Bush chỉ định vào chức vụ đó.

Một số thành viên Dân Chủ ở Thượng Viện tuyên bố sẽ ngăn chặn bất cứ người nào được ông Trump đề cử. Ông Gorsuch được coi là một nhà trí thức bảo thủ, nổi tiếng nhờ ủng hộ tự do tín ngưỡng, cũng được xem là khuôn mẫu của cố thẩm phán Antonin Scalia, tiếng nói bảo thủ hàng đầu tại Tối cao Pháp viện trong nhiều thập niên.

Theo một nguồn tin có liên quan tới tiến trình lựa chọn, ông Trump đưa ra quyết định sau khi cân nhắc giữa thẩm phán Gorsuch và thẩm phán Thomas Hardiman của tòa phúc thẩm Philadelphia. (Mai Đức)