01/02/2017 | 6

Ông Trump có kế hoạch trục xuất di dân hợp pháp nhận trợ cấp xã hội

Ông Trump có kế hoạch trục xuất di dân hợp pháp nhận trợ cấp xã hội

Washington DC. (Reuters) – Tổng thống Donald Trump đảo lộn chính sách di dân bằng 3 sắc lệnh trong tuần làm việc đầu tiên. Tuy nhiên điều đó chỉ mới bắt đầu.

Washington Post có bản nháp của 2 sắc lệnh khác mà chính phủ ông Trump nói rằng ông đang xem xét. Cả 2 giống với tài liệu mà Vox công bố từ tuần trước. Một có liên quan tới visa làm việc, và một có liên quan tới trợ cấp xã hội cho di dân hợp pháp đang sống tại Hoa Kỳ. Đây là dấu hiệu cho thấy nhiều sắc lệnh mà ông Trump ký không phản ảnh đầy đủ điều mà các cố vấn thảo luận.

Hiện nay di dân hợp pháp được hưởng trợ cấp xã hội trong một số trường hợp. Theo luật hiện hành, chính phủ liên bang có thể cấm một người vào Hoa Kỳ hoặc trở thành thường trú nhân, nếu có bằng chứng cho thấy người này là gánh nặng xã hội. Hiện nay, để quyết định là “gánh nặng xã hội”, chính phủ liên bang có thể dùng lý do di dân hợp pháp này nhận trợ cấp tiền mặt, thí dụ hưởng qua chương trình Trợ giúp tạm thời cho những gia đình đang gặp khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families). Tuy nhiên, chương trình Medicaid hoặc Bảo hiểm Sức khỏe Trẻ em không bị ảnh hưởng.

Bản nháp mà Vox lấy được, có nội dung phù hợp bản nháp Washington Post công bố, yêu cầu Bộ Nội An ban hành quy định, rằng một di dân không được Hoa Kỳ nhận vào nếu mục đích của người này là nhận trợ cấp xã hội trên cơ sở thu nhập, hoặc nhu cầu tài chính. Người nhận trợ cấp xã hội và đang sống ở Hoa Kỳ bằng visa, sẽ bị trục xuất.  Bản nháp của sắc lệnh đề xuất người bảo trợ của di dân này phải hoàn lại cho chính phủ liên bang, toàn bộ số tiền trợ cấp mà di dân này hưởng. Tuy nhiên yêu cầu hoàn tiền hiếm khi xảy ra. (Mai Đức)