14/11/2016 | 0

Ông Trump chọn người đại diện nhóm cực hữu làm phụ tá

Ông Trump chọn người đại diện nhóm cực hữu làm phụ tá
Washington, DC. (Reuters) – Đảng Dân Chủ, các nhóm dân quyền và ngay cả một số thành viên của đảng Cộng Hòa chỉ trích Tổng Thống đắc cử Donald Trump vì chọn ông Stephen Bannon, đại diện nhóm cực hữu, làm phụ tá chính.
Họ cho rằng điều này sẽ nâng cao phong trào chủ nghĩa dân tộc người da trắng. Đưa ra những bổ nhiệm đầu tiên kể từ sau chiến thắng bất ngờ tuần trước, ông Trump chọn ông Bannon làm cố vấn chiến lược và ông Reince Priebus làm chánh văn phòng vào hôm qua.
Ông thông báo hai người sẽ chia sẻ nhiệm vụ điều hành chính phủ của ông như là các đối tác bình đẳng. Việc chọn ông Priebus được coi là một tín hiệu hòa giải, cho thấy ông Trump sẵn sàn làm việc với Quốc Hội sau khi ông nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Nhưng nhiều người chỉ trích việc lựa chọn ông Bannon, người biến trang mạng Breibart News thành một diễn đàn cho người có tư tưởng bài Do Thái và Arab, cho rằng người da trắng là ưu việt.
Đảng Dân Chủ và các nhóm vận động cánh tả coi ông Bannon là người thúc đẩy chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và ghét phụ nữ. Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Hạ Viện Nancy Pelosi gọi việc bổ nhiệm ông Bannon là gởi ra một tín hiệu báo động rằng tổng thống đắc cử Trump cam kết với sự hận thù và quan điểm chia rẽ, được xác định trong chiến dịch vận động của ông. (Nguyên Trân)