03/01/2017 | 0

Ông Trump chỉ trích hành động của Quốc Hội nhằm làm suy yếu cơ quan giám sát đạo đức phi đảng pháo

Ông Trump chỉ trích hành động của Quốc Hội nhằm làm suy yếu cơ quan giám sát đạo đức phi đảng pháo

Washington, DC. (Reuters) – Trước phản ứng dữ dội của công chúng và chỉ trích của ông Trump, hôm nay, các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa đồng ý rút lại thay đổi qui định, làm suy yếu tính độc lập và quyền lực của cơ quan giám sát đạo đức.

Các nhà lập pháp thuộc đảng Cộng Hòa đồng thuận trong cuộc họp khẩn cấp kín để loại bỏ thay đổi qui định ra khỏi một loạt các qui định tổng thể mà Hạ Viện biểu quyết vào chiều nay.

Quyết định trên được đưa ra chỉ hai giờ sau khi ông Trump viết trên Twitter rằng đảng Cộng Hòa không nên lãng phí thời gian với sự thay đổi đạo đức lớn. Tổng Thống đắc cử Donald Trump chỉ trích hành động của Quốc Hội nhằm làm suy yếu cơ quan giám sát đạo đức phi đảng phái, giúp cho các nhà lập pháp kiểm soát mạnh hơn cơ quan độc lập, phụ trách điều tra hành vi của họ.

Ông Trump viết trên Twitter rằng tập trung vào cải tổ thuế, y tế và nhiều thứ khác quan trọng hơn nhiều. Các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa hôm qua đồng ý giảm vai trò của cơ quan giám sát đạo đức, đặt Văn Phòng Đạo Đức Quốc Hội dưới sự giám sát của Ủy Ban Đạo Đức Hạ Viện, với lý do cơ quan này quá lạm quyền. (Nguyên Trân)