28/12/2016 | 0

Ông Trump chỉ định Thomas Bossert làm giám đốc cơ quan chống khủng bố

Ông Trump chỉ định Thomas Bossert làm giám đốc cơ quan chống khủng bố

Tổng Hợp. (CBS) – Nhóm chuyển tiếp của ông Trump cho biết hôm nay ông Trump chỉ định Thomas Bossert, là cựu phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống George W. Bush, làm giám đốc cơ quan chống khủng bố.

Với chức vụ này, ông Bossert sẽ là cố vấn về các vấn đề an ninh và chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc.

VOA trích dẫn một đoạn trong bản tuyên bố của ban chuyển tiếp, nói rằng ngoài việc phụ trách những vấn đề trên, ông Bossert còn là cố vấn về an ninh mạng, đồng thời phối hợp với Quốc Hội trong tiến trình xây dựng và thực thi chính sách.

Vị trí của ông Bossert sẽ được nâng cao và ông sẽ hoạt động độc lập và song song với cố vấn an ninh quốc gia.

Theo nhóm chuyển tiếp, quyết định trên phù hợp với ý muốn của các nhà hoạch định chính sách. Từ lâu, giữa các nhà hoạch định chính sách thường nổ ra cuộc tranh cãi về việc liệu cố vấn an ninh quốc gia có nên hoạt động độc lập đối với Tòa Bạch Ốc không.

Như vậy, việc ông Trump chỉ định ông Bossert xem như trả lời cho câu hỏi trên. Nếu được chấp thuận, ông Bossert sẽ làm việc song song và độc lập đối với cố vấn an ninh quốc gia là cựu Trung tướng Michael Flynn. (Mai Đức)