14/11/2016 | 0

Ông Trump bổ nhiệm chủ tịch đảng Cộng Hòa làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc

Ông Trump bổ nhiệm chủ tịch đảng Cộng Hòa làm chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc

Altoona, Pennsylvania. (Reuters) – Reuters cho biết ngày 13 tháng 11, Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn Chủ tịch đảng Cộng Hòa Reince Priebus để đưa vào chức vụ Chánh Văn phòng Tòa Bạch Ốc.

Trong một thông báo, ông Trump cho biết ông rất vui sướng vì ban tranh cử rất thành công của ông vẫn tiếp tục làm việc với ông, trong nhiệm vụ lãnh đạo đất nước. Ông nói trong thời gian qua, trưởng ban tranh cử Steve Bannon và ông Priebus làm việc với nhau rất ăn ý. Vì vậy ông tiếp tục giữ họ bên cạnh ông trong Tòa Bạch Ốc. Ông Trump chọn ông Priebus vì chủ tịch đảng Cộng Hòa có mối quan hệ gần gũi với chủ tịch Hạ Viện Paul Ryan. Sự lựa chọn cho thấy ông Trump sẵn sàng làm việc với ông Ryan và Quốc Hội – do đảng Cộng Hòa kiểm soát – để giúp chương trình nghị sự của ông Trump có thể được thông qua.

Ông Trump bổ nhiệm Steve Bannon làm cố vấn cao cấp kiêm chiến lược gia trưởng.  Ông Steve Bannon, là trưởng ban tranh cử của ông Trump đồng thời là cựu chủ nhiệm website tin tức Breitbart News, có khuynh hướng cực hữu và chống Do Thái. Theo Reuters, Chánh văn phòng là một chức vụ rất quan trọng. Đối với Tòa Bạch Ốc, Chánh văn phòng không chỉ phục vụ như một quản gia mà còn sắp đặt chương trình nghị sự cho tổng thống. Đối với một tổng thống mới đắc cử, họ thường chọn chức vụ Chánh văn phòng trước những chức vụ khác.

Việc lựa chọn chủ tịch Cộng Hòa Priebus có thể làm người ủng hộ Trump tức giận, vì ông Trump thường tuyên bố giới chính trị Washington không đáng tin cậy.(Mai Đức)