09/02/2015 | 1

Ông Trọng nói “Đảng đưa đất nước tiến lên”

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc Tổng Bí Thư CSVN Nguyễn Phú Trọng trong bài diễn văn mừng 85 năm thành lập Đảng đã nói rằng: Đảng đưa đất nước đi lên. Ông Trọng cho rằng nhờ sự lãnh đạo “đúng đắn và sáng suốt” của Đảng mà mọi cuộc cách mạng trong nước đều thắng lợi. Tuy nhiên, sau 85 năm lãnh đạo đất nước, Việt Nam đang là một trong những nước tụt hậu và tham nhũng nhất thế giới cũng như trong vùng. Mời quý vị cùng theo dõi.