21/03/2023 | 40

Ông Tập Cận Bình muốn dùng chuyến viếng thăm Nga để đánh bóng tên tuổi của ông và Trung Hoa