27/01/2014 | 0

Ông Táo về trời

Không khí Tết nhộn nhịp bắt đầu kể từ ngày “tiễn” Táo quân về chầu trời vào ngày 23 tháng Chạp. Ông Táo trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam và Trung Hoa được xem là vị Thần cai quản việc bếp núc trong mỗi nhà (Táo tiếng Hán có nghĩa là bếp). Chắc hẳng chúng ta không còn xa lạ gì về sự tích Ông Táo về trời. Xin mời các bạn nghe lại sự tích này trong chương trình TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay.