Home Tin Tức Thế Giới Ông Suthep thề sẽ lật đổ chính phủ Thái Lan

Ông Suthep thề sẽ lật đổ chính phủ Thái Lan

Ông Suthep thề sẽ lật đổ chính phủ Thái Lan

Bangkok, Thái Lan. (Reuters) – Ông Suthep Thaugsuban là người lãnh đạo biểu tình chống chính phủ tuyên bố sẽ lật đổ chính phủ lâm thời hiện giờ mặc dù quân đội đã ban lệnh thiết quân lực.
Hôm nay Quân đội Thái Lan tuyên bố thiết quân luật trên toàn quốc để phục hồi trật tự sau 6 tháng biểu tình làm ít nhất 30 người chết, nhưng cũng tuyên bố sẽ không đảo chánh. Người biểu tình chống chính phủ và ủng hộ chính phủ đóng trại nhiều nơi khác nhau trong thủ đô, quân đội ra lệnh cho họ ở tại chỗ, không được tuần hành.
Thủ tướngYingluck Shinawatra bị Tòa Bảo Hiến bãi chức ngày 7 tháng 5, tuyên phán bà ta và 9 bộ trưởng đã phạm tội lạm dụng quyền lực. Những bộ trưởng còn lại chọn Bộ trưởng Thương mại Niwatthamrong Boonsongphaisan làm thủ tướng lâm thời, tiến hành tổ chức bầu cử vào ngày 20 tháng 7, tin tưởng sẽ chiến thắng cuộc bầu cử, nhưng người biểu tình trung thành với hệ thống hoàng gia muốn có một thủ tướng trung lập thay đổi hệ thống bầu cử có thể loại bỏ ảnh hưởng của anh em cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra trước khi tổ chức bầu cử.
Cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài 6 tháng làm cho nền kinh tế quốc gia bị co giảm trên 2%. Ông Suthep Thaugsuban tuyên bố ngày mai sẽ tiếp tục tuần hành, phải đạt mục tiêu tìm cho Thái Lan một thủ tướng của dân và một chính phủ của dân. (H. Võ)

(0)