12/01/2016 | 2

Ông Ryan không mong đợi nhiều vào bài diễn văn của TT

Ông Ryan không mong đợi nhiều vào bài diễn văn của TT

Washington, DC. (CBS) – Tân Chủ Tịch Hạ viện không mong đợi nhiều vào bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang cuối cùng của Tổng Thống Obama.

Sáng Thứ Ba, Dân Biểu Paul Ryan, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang Wisconsin lần đầu tiên tổ chức một bữa tiệc sáng, truyền thống thường niên của chủ tịch Hạ Viện. Ông nói với các phóng viên rằng ông nghĩ tổng thống sẽ nói về những gì mà ông kế thừa và phát huy. Sau 70 tháng việc làm tăng trưởng liên tục, ông Obama có thể sẽ tuyên bố rằng tình trạng kinh tế đang vững mạnh. Nhưng ông Ryan không nhìn nhận vấn đề theo cách đó. Ông cho rằng kinh tế đang rất yếu, nếu nhìn vào lương bổng, tăng trưởng thu nhập và tình trạng đói nghèo. Chính phủ lớn, từ trên xuống, lãng phí ngân sách từ Quỹ Dự Trữ Liên Bang, giúp những người từ New York, giúp thị trường chứng khoán tốt nhưng không giúp được tầng lớp trung lưu.

Ông Ryan cũng dự đoán tổng thống sẽ bỏ qua những vấn đề ngoan cố, chẳng hạn như tiền lương trì trệ. Vị dân biểu 45 tuổi từ tiểu bang Wisconsin được hỏi về các lãnh vực chính sách mà ông nghĩ ông có thể đạt tiến bộ với Tòa Bạch Ốc trong năm nay. Danh sách mà ông đưa ra không dài và bao gồm cải tổ tư pháp hình sự và các dự luật thuế. (Nguyên Trân)