16/06/2014 | 0

Ông Reince Priebus không nghĩ rằng đảng Cộng Hoà bị chia rẽ sau thất bại của ông Eric Cantor

Ông Reince Priebus không nghĩ rằng đảng Cộng Hoà bị chia rẽ sau thất bại của ông Eric Cantor

Washington, DC. (CBS) – Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Gia đảng Cộng Hòa Reince Priebus phủ nhận việc đảng Cộng Hòa bị chia rẽ, đặc biệt là về di trú, sau khi lãnh đạo đa số tại Hạ Viện Eric Cantor thất bại trong cuộc bầu cử sơ bộ tuần trước.
Trong cùng ngày giáo sư kinh tế Dave Brat bất ngờ đánh bại ông Cantor, Thượng Nghị Sĩ Lindsey Graham chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ, tạo ra một cuộc tranh luận liệu việc ủng hộ các dự luật cải tổ di trú có thể có tác động tới đảng Cộng Hòa.
Mặc dù ông Cantor là một thành viên trong đội ngũ lãnh đạo của đảng Cộng Hòa, không cho phép biểu quyết các dự luật cải tổ, ông lại ủng hộ các điều khoản, chẳng hạn như tình trạng pháp lý cho các thanh niên di dân bất hợp pháp, khiến những người tấn công chỉ trích ông là ủng hộ ân xá.
Ông Graham thậm chí còn là một mục tiêu tấn công dễ dàng hơn về lãnh vực này. Ông đã giúp soạn thảo và thông qua dự luật di trú toàn điện của Thượng Viện, tuy nhiên ông vẫn giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ.
Người dẫn chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS Bob Schiffer hỏi ông Priebus về hai nhân vật đó và mức độ nào họ cho thấy sự chia rẽ trong nội bộ đảng Cộng Hòa.
Ông Priebus đáp lại rằng ông không nghĩ là đảng bị chia rẽ chút nào cả. Ông nói ông đồng ý với các thành viên khác của đảng Cộng Hòa rằng ông Cantor có thể bị tổn thương trong địa hạt của ông bởi vì vị trí lãnh đạo của mình, yêu cầu ông phải đi lại trên toàn quốc và suy nghĩ ở cấp độ quốc gia nhiều hơn. (H. Nguyễn)