Ông Phát Bùi nói về tuyên cáo của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản & Tay Sai

Phóng viên SBTN đã gặp gỡ ông Phát Bùi – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California và đã được lắng nghe ý kiến của ông về tuyên cáo mới nhất của Liên Uỷ Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai của sự việc đài VietFace TV của Trung Tâm Thúy Nga cộng tác với đài Phát Thanh Truyền Hình Vĩnh Long trong nước.