Ông Phạm Minh Hoàng nói gì về việc vô cớ bị tước quốc tịch Việt Nam?

Việc nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam vô cớ tước quốc tịch Việt Nam của ông Phạm Minh Hoàng đang là cú sốc theo đúng nghĩa đen cho giới luật sư Sài Gòn. Bởi trong lịch sử tư pháp cả hai miền Nam và Bắc Việt Nam, cho đến nay chưa ghi nhận bất kỳ một nhà cầm quyền nào dám tự cho mình cái quyền tước bỏ quyền quốc tịch mặc định của người Việt Nam.

Mỉa mai hơn là căn cứ theo chính Luật Quốc tịch do chính nhà cầm quyền đưa ra, thì cho dù trường hợp ông Phạm Minh Hoàng có phạm tội hình sự với khung hình phạt cao nhất là chung thân, hoặc tử hình, thì ông vẫn không thể bị tước quốc tịch Việt Nam. Ông Phạm Minh Hoàng nói rằng ai cũng biết ở Việt Nam có một rừng luật, song người ta vẫn thích xài luật rừng.