28/10/2015 | 2

Ông Paul Ryan được đề cử làm chủ tịch Hạ Viện

Ông Paul Ryan được đề cử làm chủ tịch Hạ Viện

Washington, DC. (Reuters) – Đảng Cộng Hòa tại Hạ Viện đã đề cử Dân Biểu Paul Ryan làm người thay thế Chủ Tịch John Boehner.

Trong phiên họp kín, các thành viên của đảng Cộng Hòa đã chọn ông Ryan, 45 tuổi là ứng cử viên chính thức của đảng, thay vì ông Daniel Webster, cựu chủ tịch Hạ viện tiểu bang Florida, thể hiện sự đoàn kết quanh cựu ứng cử viên phó tổng thống. Ông Ryan tuyên bố ông sẽ ủng hộ thỏa thuận ngân sách và hứa hẹn phương thức hoạt động cởi mở hơn tại Hạ Viện. Thứ Năm Hạ Viện sẽ biểu quyết để bầu chọn ông Ryan hoặc lãnh đạo thiểu số của đảng Dân Chủ làm chủ tịch. Đảng Cộng Hòa nắm đa số tại Hạ Viện, dó đó ông Ryan chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc biểu quyết.

Dân biểu Paul Ryan, đại diện dân cử tiểu bang Wisconsin đã miễn cưỡng tình nguyện ra tranh cử chức vụ, theo hiến pháp Hoa Kỳ, sẽ đặt ông vào vị trí thứ nhì sau phó tổng thống, trong danh sách những yếu nhân có thể kế nhiệm chức vụ tổng thống. Dân biểu Paul Ryan từng là ứng cử viên phó tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2012 và là đồng tác giả một thỏa thuận ngân sách với phe Dân chủ vào năm 2013 nhằm hạn chế chi tiêu liên bang cho đến nay. (Nguyên Trân)