Ông Paul Huy Nguyễn ở Úc Châu cảm ơn cộng đồng & kêu gọi ký thỉnh nguyện thư

Ông Paul Huy Nguyễn – Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do – New South Wales cảm ơn cộng đồng và kêu gọi cộng đồng ký thỉnh nguyện thư yêu cầu hủy bỏ visa cho những du học sinh xâm phạm tài sản của cộng đồng, nhục mạ tinh thần quốc gia của cộng đồng này, và nhất là đe dọa sự an bình của mọi người. Phóng viên Vũ Nhân tường trình sau đây: