Ông nhà nước và ông đảng thi nhau “ăn” doanh nghiệp

Một thống kê của Ngân Hàng Thế Giới cho biết doanh nghiệp Việt Nam làm ra được 10 đồng, thì cơ quan thuế đã thu ngay 4 đồng. Sở dĩ phải thu cao đến như vậy vì phải nuôi cả 2 bộ máy hành chánh là ông nhà nước và ông đảng. Giới chủ doanh nghiệp tư nhân ở Sài Gòn nói rằng thuế thu còn có biên lai, chứ các khoản “ăn” khác của công an, hải quan thì không kể xiết. Đó là chưa nói đến những khoản hiếu hỷ cho các quan chức chính quyền…