Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ qua đời

Ông Nguyễn Văn Tánh, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ qua đời

Theo thông cáo của tổ chức Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Liên Bang Hoa Kỳ, ông Nguyễn Văn Tánh, chủ tịch Hội Đồng Đại Biểu của tổ chức, vừa qua đời lúc 4 giờ 43 phút chiều Thứ Tư, ngày 24 Tháng 3, tại Bronx, New York, hưởng thọ 73 tuổi.

Thông báo do Giáo Sư Phan Thông Hưng, chủ tịch Hội Đồng Chấp Hành của tổ chức này, ký và gởi ra hôm Thứ Sáu, 26 Tháng 3. Trước khi mất, ông Tánh là chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, chủ tịch Cộng Ðồng Người Việt Quốc Gia New York, và chủ tịch Ủy Ban Tổ Chức Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

Lúc sinh thời, ông Tánh là một nhà hoạt động rất mạnh mẽ, qua các cuộc biểu tình đấu tranh và chống Cộng Sản khắp Hoa Kỳ. Ông thường xuyên tổ chức các buổi gây quỹ để có tài chính tham gia Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế do Liên Hiệp Quốc tổ chức hàng năm ở New York.

Tang lễ của ông sẽ được tổ chức vào ngày 5 tháng 4 lúc giờ sáng tại 72-02 Astoria Blvd, East Emhurst, New York 11370