24/05/2023 | 86

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐỀ NGHỊ NHÀ CẦM QUYỀN DÙNG 130,000 TỶ ĐỒNG ĐỂ “MUA LỖ” CỦA ĐIỆN LỰC

ÔNG NGUYỄN THIỆN NHÂN ĐỀ NGHỊ NHÀ CẦM QUYỀN DÙNG 130,000 TỶ ĐỒNG ĐỂ “MUA LỖ” CỦA ĐIỆN LỰC

Báo Thanh niên ngày 23 tháng 5 năm 2023 loan tin, ông Nguyễn Thiện Nhân, đại biểu Quốc hội Cộng sản tại Sài Gòn đề nghị nhà cầm quyền dùng 130,000 tỷ đồng tiền vốn đầu tư công năm 2022 không được sử dụng, để cắt lỗ do phương pháp điều tiết giá của nhà cầm quyền gây ra cho Tập đoàn điện lực Việt Nam. Nếu được vậy thì Tập đoàn điện lực sẽ chuyển sang một giai đoạn phát triển mới. Theo ông Nhân, hiện nay, nhà cầm quyền điều tiết giá điện ở Việt Nam bằng mệnh lệnh hành chính chứ không chi một đồng nào. Nên hệ quả của việc điều tiết giá mà không hỗ trợ tập đoàn, hoặc hỗ trợ trực tiếp người dân như các nước khác đang làm là đẩy Tập đoàn điện lực vào cảnh thua lỗ. Theo báo cáo của Tập đoàn điện lực, tổng lỗ sản xuất điện trong 3 năm từ 2021 đến 2023 dự trù hơn 100,000 tỷ đồng, bằng 49% vốn điều lệ. Cùng với đó là khoản nợ khách hàng 19,700 tỷ đồng của Tập đoàn điện lực đã đến hạn trả nhưng lại không có tiền để trả.  Vì vậy, ông Nhân cho rằng, đến năm 2024, nếu giá điện không tăng thì dự báo tổng lỗ tích luỹ qua 4 năm sẽ là khoảng 112,000 đến 144,000 tỷ đồng, tương đương với việc mất 54 đến 70% vốn điều lệ của Tập đoàn điện lực. Còn nếu Tập đoàn điện lực tăng giá điện thêm 3% thì khoản lỗ sẽ thấp hơn.