08/10/2021 | 11

Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: cần phải đề phòng tự diễn biến, tự chuyển hóa

Ông Nguyễn Phú Trọng tuyên bố: cần phải đề phòng tự diễn biến, tự chuyển hóa

Nguyễn Phú Trọng- Nguồn hình VGP, Tuổi trẻ

Tin Vietnam.- Báo Tuổi trẻ loan tin, tại buổi bế mạc hội nghị Trung ương Cộng sản lần thứ 4, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản tuyên bố, Việt Nam chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín trên trường quốc tế như hiện nay.

Theo ông Trọng, nội dung mới tại Hội nghị trung ương lần này là xây dựng, chỉnh đốn đảng Cộng sản. Song song là cùng ngăn chặn, đẩy lùi, phòng ngừa, đấu tranh, giải quyết nghiêm đối với những đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, những đảng viên hám quyền lực, hám danh. Và đối tượng nguy hiểm nhất được ông Trọng xác định là những đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định với con đường xã hội chủ nghĩa, dao động, thiếu niềm tin.

Thậm chí những người này còn phụ hoạ theo những quan điểm trái ngược với đảng Cộng sản, nên nguy hiểm khôn lường. Họ có thể tiếp tay, hoặc cấu kết với các thế lực thù địch, cơ hội, phản bội lại lý tưởng, sự nghiệp cách mạng của chế độ Cộng sản. Vì vậy, ông Trọng tuyên bố nhiệm vụ của đảng Cộng sản trong thời gian tới là xây dựng đội ngũ viên chức Cộng sản, và đấu tranh phòng chống, tham nhũng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân trong toàn đảng.

An Nhiên