11/07/2015 | 3

Ông Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Ông Nguyễn Phú Trọng gặp Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

Ông Ban Ki-moon mong muốn Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Liên hiệp quốc trong các hoạt động chung, trong đó có hoạt động gìn giữ hòa bình, hoan nghênh những kết quả tích cực của Việt Nam trong bình đẳng giới tính. Thêm vào đó, ông cũng mong muốn Việt Nam có nhiều đóng góp tích cực vào việc thực hiện các trọng tâm ưu tiên của Liên hiệp quốc trong năm nay, cũng như các sáng kiến và chương trình khác của Liên hiệp quốc trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Phú Trọng xác định Việt Nam là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, luôn ủng hộ và góp tay với Liên hiệp quốc vì một thế giới hòa bình và phát triển cho tất cả mọi người.

Trong cuộc gặp, Tổng Thư ký Ban Ki-moon và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông. Tổng Thư ký Ban Ki-moon mong muốn các bên liên quan đối thoại, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên Hiệp Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982, sẽ tiếp tục thúc giục các bên liên quan tham gia đối thoại về vấn đề này.

Cùng ngày, tại thành phố New York, Nguyễn Phú Trọng đã chứng kiến lễ trao giấy chứng nhận đầu tư Dự án Trường Đại học Fulbright Việt Nam. Ủy viên Bộ Chính trị Lê Thanh Hải đã trao giấy chứng nhận đầu tư cho ông Thomas Vallely, Chủ tịch Quỹ Sáng kiến Đại học ở Việt Nam.

Đại học Fulbright được thành lập tại Việt Nam với mục tiêu thành lập một trường đại học đa ngành, đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực công nghệ cao, phương pháp đào tạo hiện đại, hướng đến một trường đại học đẳng cấp thế giới tại Việt Nam, thông qua mô hình của một đại học phi lợi nhuận.

Thanh Lan / SBTN