04/05/2022 | 142

Ông Nguyễn Phú Trọng đã kiểm soát được quyền lực của “đàn em”

Ông Nguyễn Phú Trọng đã kiểm soát được quyền lực của “đàn em”

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tin Vietnam.- Báo Vietnamnet ngày 4 tháng 5 năm 2022 loan tin, dưới lệnh của ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng Cộng sản, nhà cầm quyền đã kiểm soát được quyền lực bằng cách phát hiện, giải quyết tham nhũng, tiêu cực qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử.

Và công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của đảng cộng sản đã có nhiều thành công. Ngoài công lao của người “đốt lò” là ông Trọng, thì còn có sự phối hợp của các ban ngành như, Quân đội, Công an, Uỷ ban Kiểm tra và nhiều cơ quan khác. Các cơ quan này đã kịp thời phát hiện, và giải quyết nhiều vụ tham nhũng, tiêu cực.

Nếu như trước đây, công tác cai quản nhà nước, một số nơi, một số bộ phận còn có tư tưởng theo kiểu “cậy thế, cậy ngành”, thì nay tình trạng này đã được khắc phục nhờ lệnh của ông Trọng. Vì theo ông Trọng thì kiểm soát quyền lực là một nét mới trong kiểm tra, giám sát phòng chống tham nhũng của nhà cầm quyền.

Việc phối hợp giữ các cơ quan ban ngành để thực hiện một mục tiêu chung của đảng Cộng sản chặt chẽ đến mức cơ quan nào không muốn làm cũng không được. Theo dư luận, việc kiểm soát quyền lực của các cơ quan ban ngành của nhà cầm quyền có thể đã thành công, nhưng điều quan trọng là quyền lực đó không thuộc về người dân, và nó đều rơi vào tay ông Trọng.

An Nhiên